Nyttige oplysninger

Hvad skal jeg gøre?

Ved fødsel:
Jordemoderen indgiver fødselsanmeldelse til kirkekontoret.
Hvis I ikke er gift vil moderen inden for 14 dage efter fødslen modtage et brev med oplysninger om, hvordan faderskabet skal anmeldes til kirkekontoret.

Ved dåb:
Sognepræsten kontaktes og der aftales en søndag for dåbshandlingen.
Når tiden nærmer sig vil præsten kontakte Jer og aftale et besøg, hvor dåben aftales nærmere. I er selvfølgelig også velkomne til at henvende Jer i præstegården.
Liste over godkendte fornavne kan ses på www.familiestyrelsen.dk

Navngivning og navneændring
Anmodning om navngivning eller navneændring skal indsendes digitalt på www.borger.dk under linket ”familie og børn”. Man er naturligvis velkommen til at henvende sig på kirkekontoret for vejledning. Såfremt man ønsker ægtefælles eller samboendes efternavn er det vigtigt at begge parter underskriver anmodningen med digital signatur/nemID.

Ved dødsfald:
Hvadenten man har brug for en samtale i forbindelse med et dødsfald eller man ønsker at aftale et tidspunkt for en begravelse eller bisættelse retter man henvendelse til sognepræsten på tlf. 62 61 64 20.

Attester:
Udstedelse af attester kan nu om dage altid finde sted på kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Man behøver altså ikke at kontakte sit fødesogn for at få en ny attest.

Samtaler og besøg:
Præsten besøger gerne dem, der måtte ønske det. Vil du selv eller kender du nogen, der gerne vil have besøg så ring og giv besked. Det gælder også besøg på sygehuset, da præsten ikke har mulighed for at vide, hvem der er indlagt idet sygehuset ikke må oplyse det til præsten.

Sognepræst Torkil Jensen træffes bedst om formiddagen – lørdag efter aftale. Præsten har fridag mandag, men kan naturligvis kontaktes i særlige nødstilfælde.
Tlf. 62 61 64 20

Download nyttige oplysninger