Kontakt

Sognepræst (kbf) Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, Vester Aaby, 5600 Faaborg,
tlf. 62 61 64 20 • mail: toje@km.dk
Træffes bedst om formiddagen. Lørdag efter aftale.
Sognepræst Vibeke Hammerum, tlf. 20 87 61 12 • vrh@km.dk
Træffes ikke mandag. Kirkepersonalet har fridag mandag

Menighedsrådsformand:
Hans Milland
Tlf. 21 91 53 05
Mail: hansmilland@live.dk

Organist:
Organist Margrethe Schmidt
Tlf. 30 17 29 28
Mail: margretheschmidt@gmail.com

Kirkesanger:
Connie Nørregaard tlf. 93 92 16 33
Mail:  1967connieb@gmail.com

Graver:
Tommy Hansen, Præstegårdsvej 9,
Vester Aaby, 5600 Faaborg
Tlf. 5116 92 66 træffes bedst tirsdag-fredag 12-13
Mail: grvaaby@gmail.com

Kasserer:
Rasmus K. Rasmussen
Tangmosen 38
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 64 48
Mail: toveograsmus@stofanet.dk

Kirkeværge:
Niels Erik Thing
Tlf. 24 45 40 16
Mail: thing@mail.dk

Kirketjener:
Dorte Andersen
Tlf.: 20 20 17 33
Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com