kirketider

Dato   Vester Aaby kirke Aastrup kirke
17. september 14. s.e.trin 19.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
24. september 15.s.e.trin 14.00 Høst 10.15 Høst
1. oktober 16.s.e.trin Ingen 10.15
8. oktober 17.s.e.trin 10.15 9.00
15. oktober 18.s.e.trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
22. oktober 19.s.e.trin kl. 9.00 Einar Fog-Nielsen
29. oktober 20.s.e.trin 10.30 Festgudstj. 9.00 Festgudstj.
5. november Allehelgen 17.00 Andagt 15.00 Andagt
12. november 22.s.e.trin 16.00 Luthermesse Ingen
19. november 23.s.e.trin Ingen 10.15
26. november Sidste s. i kirkeåret 9.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
3. december 1. søndag i advent 14.00 Juletræ 10.15
       
       
       
       
       
 

Andagter på Lysbjerg:
20. september (altergang) HØST
11. oktober
22. november (altergang)
20. december (altergang)
En gang om måneden indbydes der en onsdag eftermiddag kl. 14.30 til gudstjeneste i Lysbjergparken. Gudstjenesten holdes for plejecentrets beboere og naboer, men er naturligvis en åben gudstjeneste. Hver anden måned er der altergang. Når vi har drukket kaffe, synger vi en halv times tid efter ”Seniorsangbogen”.
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,-

Kirkebilen kører for sognenes ældre og gangbesværede. Kontakt Faaborg Taxa 62 61 88 00 og bed om kirkebilen.

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har friweekend 20.-21.juni og ferie fra 20.juli til 10.august. Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21 mail: obn@km.dk

 

Vester Aaby Kirke & Aastrup Kirke • Sognepræst Torkil Jensen • Præstegårdsvej 11 • Vester Aaby • 5600 Faaborg • tlf.: 6261 6420 • mail: toje@km.dk

 

Designed by www.graphic-solutions.dk