kirketider

Dato   Vester Aaby kirke Aastrup kirke

Gudstjenester uden initialer afholdes af sognepræst Torkil Jensen
MLH betyder at gudstjenesten afholdes af Maria-Louize Helbo
Da alting er nyt omkring Torkil Jensens arbejde som uddannelseskonsulent kan der forekomme ændringer. Disse vil fremgå af hjemmesiden www.vesteraabyogaastrupkirker.dk og dagspressen.

Andagter på Lysbjerg:
24. oktober (altergang)
7. november MLH
19. december (altergang)
16. januar

En gang om måneden indbydes der en onsdag eftermiddag kl. 14.30 til gudstjeneste i Lysbjergparken. Gudstjenesten holdes for plejecentrets beboere og naboer, men er naturligvis en åben gudstjeneste. Hver anden måned er der altergang. Når vi har drukket kaffe, synger vi en halv times tid efter ”Seniorsangbogen”.
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,-

Kirkebilen kører for sognenes ældre og gangbesværede. Kontakt Faaborg Taxa 62 61 88 00 og bed om kirkebilen.

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har friweekend 21.- 22. april og 12.-13. maj samt ferie 25. juni til 23. juli. Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21 mail: obn@km.dk

 

Vester Aaby Kirke & Aastrup Kirke • Sognepræst Torkil Jensen • Præstegårdsvej 11 • Vester Aaby • 5600 Faaborg • tlf.: 6261 6420 • mail: toje@km.dk

 

Designed by www.graphic-solutions.dk