kirketider

Dato   Vester Aaby kirke Aastrup kirke
25. marts Palmesøndag Ingen 10.15
29. marts Skærtorsdag 19.00 16.00
30. marts Langfredag 10.15 Ingen
1. april Påskedag 9.00 10.15
2. april 2.påskedag Ingen 10.15
8. april 1. s. e. påske 10.00 Konfirmation Ingen
15. april 2. s. e. påske Ingen 10.15
22. april 3. s. e. påske 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
27. april Bededag Ingen 10.15
29. april 4. s. e. påske 10.15 Ingen
4. maj Befrielsesaften Ingen 19.00
6. maj 5. s. e. påske 10.15 Ingen
8. maj Prædikenværksted 17.00 Ingen
10. maj Kristi Himmelfartsdag Ingen 10.15
13. maj 6. s. e. påske 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
20. maj Pinsedag 9.00 10.15
21. maj 2. pinsedag 14.00 Friluftsgudstjeneste  
       
       

Andagter på Lysbjerg:
28.marts påske – altergang
18.april
9. maj – altergang
20. juni
En gang om måneden indbydes der en onsdag eftermiddag kl. 14.30 til gudstjeneste i Lysbjergparken. Gudstjenesten holdes for plejecentrets beboere og naboer, men er naturligvis en åben gudstjeneste. Hver anden måned er der altergang. Når vi har drukket kaffe, synger vi en halv times tid efter ”Seniorsangbogen”.
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,-

Kirkebilen kører for sognenes ældre og gangbesværede. Kontakt Faaborg Taxa 62 61 88 00 og bed om kirkebilen.

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har friweekend 21.- 22. april og 12.-13. maj samt ferie 25. juni til 23. juli. Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21 mail: obn@km.dk

 

Vester Aaby Kirke & Aastrup Kirke • Sognepræst Torkil Jensen • Præstegårdsvej 11 • Vester Aaby • 5600 Faaborg • tlf.: 6261 6420 • mail: toje@km.dk

 

Designed by www.graphic-solutions.dk